Dansk Sportsbelysning laver også lys til dyrene og deres rytter.
Ingen opgaver er for vanskelige til os.
Travsporten er en lille sport i Danmark, men selvfølgelig skal der også være lys på en travbane.