Lysanlæg til hockey

Lysanlægget til et hockey anlæg har sammen opbygning som til en kunststofbane til fodbold.

Anlægget består af 6 stk. 16 el 18 meter master monteret med 16 stk. projektør for at opnå 250 lux med en regelmæssighed på over 0,6.

Vi har også lavet løsninger til vandingsanlæg. Det har vi udført sammen med Danregn vandingsanlæg A/S, hvor vi står for styring og forsyning til anlægget.